Hoppa till sidans innehåll

SumSim-nivån


SumSim - träna för att träna och tävla

Under utvecklingsnivån Sum-Sim är träningen främst inriktad mot uthållighet, vidare teknikutveckling, och tävlingsfärdigheter, i stora drag är tanken att utveckla motorn (hjärta, lungor) för framtida prestationer.

Trivseln och prestationen utgör grunderna för allas idrottande, men deras olika betydelse varierar såväl mellan olika individer som över tid.

I dessa träningsgrupper bygger simmarna upp färdigheter och kapaciteter för framtida prestationer. Den egna insatsen ökar i syfte till att förbereda den aktive för en hög träningsmängd med tävling på nationell ungdomsnivå och första året av junioråldern. Det är med andra ord individens ambition som ytterst avgör om han eller hon vill lägga ner sin tid och kraft på den träning som är nödvändig för att kunna utveckla sina kapaciteter och färdigheter.

Ungdomars intresse för att vilja att satsa hårt på sin idrottskarriär påverkas av många faktorer. För att underlätta övergången måste hänsyn tas till att förutsättningarna för själva idrottsutövandet förändras genom puberteten. Hänsyn ska tas till detta i uppläggning och stegring av svårighetsgraden i träning och tävling.

I denna nivå har simmarna en individuell målsättning som följer SMART metoden samt en individuell utvecklingsplan påbörjas. SMART står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt.

Under denna utvecklingsnivå bör simning vara den primära idrotten fullt ut även om det inledningsvis i Sum-Sim Yngre kan kombineras med en kompletterande idrott. I denna nivå introduceras t.ex. den första nationella mästerskapstävlingen, Sum-Sim. Det är viktigt att vara medveten om att förutom fysiska förändringar sker stora förändringar psykosocialt, emotionellt och kognitiv som kommer att spela roll för simmarens utveckling. Viktigt är att kunna hitta balans mellan träning, skola och privatliv – familj och kompisar. För fortsatt utveckling och deltagande i gruppen behöver simmaren möta närvarokravet och ha en positiv utvecklingskurva. 

För att vara aktuell för förflyttning till Sum-Sim Äldre och eventuellt senare till Mästerskapsnivån krävs en närvaro av minst 85 %. Om simmaren under en period på 2 makrocykler (träningsperioder- 3/ år inte uppfyller de riktlinjer som finns för gruppen mister simmaren sin plats i gruppen och erbjuds annan verksamhet i föreningen.

Ledarskap är en naturlig del av idrotten, som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag. Det finns möjlighet att bli hjälptränare till de yngre barnen i föreningen. Vid ett par tillfälle per år förväntas praktik att vara tränare i Neptuns barnverksamhet (gäller Sum-Sim Äldre).

 

Vi anser att:

➢    Övergången mellan träningsgrupperna ska ske successivt och hänsyn tas till individers olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.

➢    Vi vill framhäva simidrotten som en lagidrott.

➢    Specialisering sker i samband med övergången från högstadium till gymnasium.

➢    Verksamheten ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling.

➢    Ledarskap ska vara en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag.

➢    Alla som har ambitionen att göra en seriös elitsatsning ska ges möjlighet att göra detta under socialt trygga former.

➢    Ungdomar som satsar på tävlingsidrott ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper om de faktorer som påverkar deras idrottande.

Vi strävar efter:

➢    Att simmaren ska etablera sig som tävlingssimmare på nationell ungdomsnivå (Sum-Sim och därefter till JSM).

➢    Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad aerob förmåga, styrka och simteknik, vilket kommer att utveckla en bättre uthållighet och arbetskapacitet.

Du öppnar dokumentet här

Uppdaterad: 08 JUN 2018 11:37 Skribent: Fredrik Lundin
Epost: This is a mailto link
 
Sportchef
Fredrik Lundin, 
This is a mailto link
Nivåansvarig Simiaden
Göte Wine, 
This is a mailto link
Nivåansvarig Ungdom
Justin Shields, 
This is a mailto link
Nivåansvarig Mästerskap
Kevin Thorvaldsson
This is a mailto link

Postadress:
SK Neptun - Simidrott
Bohusgatan 13
11667 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0855696690
E-post: This is a mailto link

 
 

 

vi_har_vaccinerat_oss

 

 

Sisu_farg_10x5cm