Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte / Valberedning


Andreas Taflin, sammankallande,This is a mailto link 

 

Samtliga röstberättigade har rätt att till valberedningen föreslå kandidater till bl.a. styrelsen. 

Det är också möjligt att vid årsmötet föreslå andra kandidater än de valberedningen föreslagit.


Information från valberedningen

När föreningsåret börjar gå mot sitt slut är det dags att söka efter nya engagerade individer till vår styrelse och andra ideella uppdrag inom Simklubben Neptun. Välkommen att bli en del av en förening där du har stor möjlighet att påverka både SK Neptuns verksamhet och simidrottssverige.
 
Uppdrag som styrelseledamot
Du ansvarar tillsammans med styrelsen för föreningens verksamhet. Du bidrar med kunskap och engagemang i styrelsearbetet och fungerar som stöd och rådgivare till verksamheten, sektioner och kommittéer. Att vara styrelseledamot i SK Neptun är ett ideellt förtroendeuppdrag. Styrelsen består av ordförande samt sex eller åtta övriga ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst tre ledamöter vara kvinnor och och tre män. Ordföranden väljs för ett år, övriga ledamöter för två år, hälften av antalet ledamöter varje år. Styrelsen har som ambition att ses en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Styrelsemötena sker kvällstid, vanligtvis på måndagar, och brukar ta 2-3 timmar.

Uppdrag som revisor
Årsmötet väljer en auktoriserad revisor, en förtroendevald revisor samt två revisorsuppleanter för en tid om ett år. Revisorerna genomför revision av årsredovisningen och samt av styrelsens förvaltning av Simklubben Neptun.

Uppdrag som medlem i medaljnämnden
Årsmötet väljer tre medlemmar i medaljnämnden för en tid om ett år. Medaljnämnden har till uppgift att primärt föreslå och nominera personer till Neptuns egna utmärkelser, Stockholms simförbunds utmärkelser samt Svenska simförbundets utmärkelser. Viktigt i uppdraget är även att förvalta den matrikel som finns över föreningens utmärkelser genom tiderna.

Uppdrag som ledamot i valberedningen
Valberedningen väljs av årsmötet för en tid om ett år och består av tre ledamöter. Samtliga röstberättigade har rätt att till valberedningen föreslå kandidater. Det är möjligt att föreslå ytterliggare kandidater vid årsmötet. Valberedningen sammanträder före årsmötet och gör upp förslag om vart och ett av valen enligt 21§ punkt 9a–e i Simklubben Neptuns stadgar. Vid årsmötet meddelar valberedningen sitt förslag före vart och ett av dessa val. Du kan nominera kandidater direkt till sittande valberedning, klubbchef eller styrelsen, This is a mailto link.

Ansökan
Välkommen med din ansökan! Skriv några rader om dig själv i ett mail till valberedningens ordförande Andreas Taflin,This is a mailto link. Valberedningen kommer att gå igenom ansökningarna och vid behov genomföra telefonintervjuer innan årsmötet.

Med hälsningar från valberedningen

Uppdaterad: 11 APR 2018 14:24 Skribent: Galina Nässelius

Postadress:
SK Neptun - Simidrott
Bohusgatan 13
11667 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0855696690
E-post: This is a mailto link

 
 
 
 
 

 

 

vi_har_vaccinerat_oss

 
Sisu_farg_10x5cm