Hoppa till sidans innehåll

Policy aktiva, föräldrar och ledare


Bilaga 1. Riktlinjer till aktiva, föräldrar respektive tränare

 

Riktlinjer för aktiva

 1. Följer Neptuns värdegrund, https://www.skneptun.se/Omoss/varapolicies/Policyaktivaforaldrarochledare/
 2. följer badets ordningsregler.
 3. lyssnar på ledarna och följer deras instruktioner.
 4. är i god tid och förberedd till träning i den mån det är möjligt.
 5. har med sig den utrustning som träningen kräver.
 6. meddelar i god tid om man inte kan komma.
 7. använder ett vårdat språk.
 8. följer riktlinjerna för gruppen som ledarna kommunicerar ut.
 9. har en öppen och ärlig dialog med ledare.
 10. använder klubbkläder på tävlingar.

 

Riktlinjer för föräldrar 

 1. tar del av Neptuns värdegrund, https://www.skneptun.se/Omoss/varapolicies/Policyaktivaforaldrarochledare/
 2. uppmuntrar och stöttar sina barn och deras kamrater i sin strävan att utvecklas.
 3. tar del av de policys och regler som gäller deras barn och gå igenom dessa med barnet. 
 4. respekterar att det är tränarna som står för den idrottsliga utvecklingen av ditt barn.
 5. bidrar med sitt engagemang i klubben på ett sätt som skapar goda förutsättningar för verksamheten.  
 6. förbereder barnen med den näring och utrustning som krävs för aktiviteten.
 7. är med på de föräldramöten som klubben erbjuder.
 8. ser till att alltid justera kontaktuppgifter i medlemssystemet när något förändras. 
 9. hjälper till att göra omklädningsrummen till en bra miljö för våra aktiva.
 10. ger feedback till verksamheten till ansvarig tränare.

Riktlinjer för tränare i Neptun

 1. tränarna tar aktivt del av klubbens vädregrund, https://www.skneptun.se/Omoss/varapolicies/Policyaktivaforaldrarochledare/ samt övriga policys.
 2. tränarna kommer i tid och är förberedd till träningar, tävlingar och andra aktiviteter.
 3. tränarna meddelar om de inte kan komma och försöker hitta ersättare eller på annat sätt lösa träningen/tävlingen/aktiviteten på bästa sätt. 
 4. tränarna bär klubbens tränartröja eller klubbens andra profilkläder då de representerar och leder i Neptuns regi. 
 5. tränarna använder mobiltelefonen enbart som arbetsredskap för sådant som rör träningen, exempelvis närvarokontroll eller tidtagning. 
 6. om tränarna vill filma eller fota så är de noga med att fråga vårdnadshavare, den de vill filma och fota samt säkerställer att de har tillstånd från badet innan de börjar filma och fota. 
 7. tränarna är rädda om klubbens och badets material.
 8. när tränarna anmäler deltagare till tävlingar strävar vi efter att de är med under tävlingen och stöttar, särskilt viktigt med yngre som tävlar för första gången. 
 9. tränarna aktivt tar del av klubbens policys gällande tränare, utövare, föräldrar, dopning etc.
 10. tränarna följer badets regler och uppmuntrar de aktiva till detsamma. 
Uppdaterad: 03 JUN 2016 11:16 Skribent: Kristian Svensk

Postadress:
SK Neptun - Simidrott
Bohusgatan 13
11667 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0855696690
E-post: This is a mailto link

 
 
 
 
 
 

 

 

vi_har_vaccinerat_oss

 
Sisu_farg_10x5cm