Hoppa till sidans innehåll

Likabehandlingsplan


Simklubben Neptun - Likabehandlingsplan 2022

Likabehandlingsplanen grundar sig i varje medlems trygghet i vår dagliga verksamhet och syftar till att främja medlemmars lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Planen ska förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling så som mobbning.

Alla föreningens ledare och medarbetare har ett gemensamt ansvar att reagera och agera på uppkomna situationer och händelser samt vid behov föra vidare information om händelsen till verksamhetsansvarig, klubbchef eller styrelse.

Idrottens samlade värdegrunder

För att efterfölja den ideella föreningsverksamhetens grund, jobbar Simklubben Neptun för att etablera, informera och efterleva idrottens värdegrund: Riksidrottsförbundets, Svenska Simförbundet och föreningens egen värdegrund. Vi strävar efter att varje medlem, ledare och medarbetare ska dela vår värdegrund och identifiera sig med vår beskrivning av värdeorden.

Vi strävar efter en god idrottsmiljö

Vi eftersträvar en sund och frisk fysisk och psykosocial idrottsmiljö. I denna policy avser trakasserier alla former av förtal, förolämpningar, mobbning och sexuella trakasserier oberoende av i vilken form det uttrycks som, i tal så väl som skrift. Trakasserier inom föreningens verksamhet tolereras aldrig varken i simhall, omklädningsrum, på resor, i sociala medier eller andra forum.

En god idrottsmiljö handlar om att skapa trygghet för dig som medlem gentemot dina träningskamrater, ledare och medarbetare i föreningen.

Förebyggande åtgärder

 • Utbilda personal i hur vad en sund och frisk fysisk och psykosocial idrottsmiljö är
 • I de grupper som tränar 3 gånger per vecka eller fler ska ledare aktivt arbeta med värdegrundsövningar vid minst 1 tillfälle per termin. Om det är möjligt ska det även göras med de grupper som tränar färre tillfällen
 • Samarbete med RF/SISU och andra kommersiella aktörer för att lyfta problematiken kring dålig likabehandling och via personliga träffar skapa en förståelse för ämnet hos barn- och ungdomar
 • Samarbeta med föräldrar och målsmän för att vidare förebygga mobbning och trakasserier utanför föreningens verksamhet

Mål

 • För att upptäcka och åtgärda beteenden som leder till mobbning ska arbetet mot mobbning vara ständigt pågående
 • Varje medlem ska ha rätt att kontakta föreningen om man känner sig dålig behandlad av någon i föreningen
 • Vi har nolltolerans mot kränkande uttryck
 • Alla ledare ska känna till åtgärdsplanen

 

Åtgärdsplan vid upptäckt

 1. Ledare på plats reagerar och agerar direkt
 2. Visa diskretion mot övriga i gruppen
 3. Ledare samlar in fakta från båda sidor och dokumenterar
 4. Ledare informerar verksamhetsansvarig eller klubbchef vid behov
 5. Verksamhetsansvarig gör i dialog med klubbchef en handlingsplan vid behov
 6. Föräldrar/målsman informeras vid behov
 7. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras
 8. Timeout för den misstänkta vid polisutredning
 9. Bestraffning
  1. Skriftlig varning till medlem/målsman från föreningen
  2. Uteslutning ur grupp/fråntagande av ledarroll
  3. Uteslutning från föreningen, se 12 § i stadgarna


Kom i kontakt med oss

Har du fler frågor om hur vi jobbar med likabehandling eller känner att du blivit dåligt behandlad i föreningens verksamhet, är du varmt välkommen att höra av dig till This is a mailto link eller till din kontaktperson i föreningen.


Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst

Du kan använda visselblåsartjänsten för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening.

Uppdaterad: 03 JUN 2016 11:16 Skribent: Kristian Svensk

Postadress:
SK Neptun - Simidrott
Bohusgatan 13
11667 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0855696690
E-post: This is a mailto link

 
 
 
 
 
 

 

 

vi_har_vaccinerat_oss

 
Sisu_farg_10x5cm