Hoppa till sidans innehåll

Likabehandlingsplan


Likabehandlingsplan

 

Värdegrunder

 • Idrottens värdegrund, idrotten vill, https://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_32925/cf_394/IdrottenVill_2009_Webbversion.pdf
 • Simidrotten vill, https://www.svensksimidrott.se/SvenskaSimforbundet/SvenskaSimforbundet/RiktlinjerPolicys/Simidrottenvill/
 • Föreningens värdegrund, https://www8.idrottonline.se/SKNeptun-Simidrott/Omoss/Varvardegrund/

 

Hur definierar vi mobbning

Vi eftersträvar en sund och frisk fysisk och psykosocial miljö. I denna policy avser trakasserier alla former av förtal, förolämpningar, mobbning och sexuella trakasserier oberoende av i vilken form det uttrycks som t.e.x. i skrift eller tal. Trakasserier tolereras aldrig varken i simhall, omklädningsrum, på resor, i sociala medier eller andra forum.

 

Förebyggande åtgärder

 • Det ska finnas föräldragrupper inom respektive sektion som kan hjälpa till på de platser som vi inte når direkt som i omklädningsrum och social media.
 • I de grupper som tränar 3ggr per vecka eller fler ska ledare aktivt arbeta med värdegrundsövningar vid minst 1 tillfälle per termin. Om det är möjligt ska det även göras med de grupper som tränar färre tillfällen. 
 • Klubben tillhandahåller regelbundet utbildning till ledare för att hålla i ovan nämnda värdegrundsövningar.

 

Mål

 • För att upptäcka och åtgärda beteenden som leder till mobbning ska arbetet mot mobbning vara ständigt pågående. Alla medlemmar ska lätt kunna hitta information om detta arbete.
 • Vi har nolltolerans mot kränkande uttryck.
 • Alla ledare ska känna till handlingsplanen.

 

Ansvarig arbetsgrupp

Två personer från styrelsen

Verksamhetschef

En representant från respektive idrott

 

Åtgärdsplan vid upptäckt

 1. Agera snabbt
 2. Visa diskretion
 3. Ansvarig grupptränare samlar in fakta från båda sidor och dokumenterar
 4. Ansvarig grupptränare informerar sektionsansvarig
 5. Sektionsansvarig/tränare gör i dialog med verksamhetschef en handlingsplan
 6. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras
 7. Timeout för den misstänkta vid polisutredning
 8. Bestraffning
  1. Skriftlig varning från föreningen
  2. Uteslutning ur grupp/fråntagande av ledarroll
  3. Uteslutning från föreningen, se 12 § i stadgarna.

 

Hur följs handlingsplanen upp/utvärderas

Denna revideras årligen av styrelse

Årlig handlingsplan från styrelse till sektion för distribution

 

Uppdaterad: 03 JUN 2016 11:16 Skribent: Kristian Svensk

Postadress:
SK Neptun - Simidrott
Bohusgatan 13
11667 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0855696690
E-post: This is a mailto link

 
 
 
 
 

 

 

vi_har_vaccinerat_oss

 
Sisu_farg_10x5cm